Åpningsbilde kap 1

Kapittel 1 Hva heter du?

Her finner du oppgaver til kapittel 1 i På vei (side 14-23 i tekstboka).
Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger: Her kan du øve på uttale.