åpning kap 2 80601644

Kapittel 2 Hva gjør de?

Her finner du oppgaver til kapittel 2 i På vei (side 24-33 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.