kap 3 åpning3 86265423

Kapittel 3 En god venn

Her finner du oppgaver til kapittel 3 i På vei (side 34-44 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.