kap 16 åpning 128933045

Kapittel 16 Barnehage og skole

Her finner du oppgaver til kapittel 16 i På vei (side 169-180 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.