kap 10 åpning 79166865

Kapittel 14 Noen å være glad i

Her finner du oppgaver til kapittel 14 i På vei (side 149-159 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.