kap 13 åpning 92080751

Kapittel 13 Slik bor vi

Her finner du oppgaver til kapittel 13 i På vei (side 139-148 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.