kap 12 åpning 134936429

Kapittel 12 Litt om Norge

Her finner du oppgaver til kapittel 12 i På vei (side 130-138 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.