Tall: lytt og gjenta

  • Innsjøen er 468 m dyp.
  • Fjorden er 1300 m dyp.
  • Fjellet er 2469 m høyt.
  • Elva er 601 km lang.
  • Fylket er 25 189 km2.
  • Landet er 323 802 km2.