11-2d 147246714

Kapittel 11 Helse

Her finner du oppgaver til kapittel 11 i På vei (side 122-129 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.