kap 9 åpning 88878696

Kapittel 9 Høytider og seremonier

Her finner du oppgaver til kapittel 9 i På vei (side 100-110 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.