kap 7 åpning 138138929

Kapittel 7 I butikken

Her finner du oppgaver til kapittel 7 i På vei (side 80-89 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.