ø og å: lytt og gjenta

 • hør
 • hår
 • høre
 • håret
 • før
 • får
 • rød
 • råd
 • møtte
 • måtte
 • trøtt
 • trått
 • rødt
 • rått