kap 5 åpning 105936871

Kapittel 5 Hva er klokka?

Her finner du oppgaver til kapittel 5 i På vei (side 55-68 i tekstboka).

Husk også oppgavene i På vei Arbeidsbok.


Lydsamlinger
: Her kan du øve på uttale.