Om læreverket På vei

Den nye utgaven av På vei er grundig revidert i tråd med læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012). Ønsker og kommentarer fra lærere over hele landet har bidratt til endringene. Læreverket dekker målene på nivå A1 og A2, spor 2 og 3.

På vei gir en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur og formidler nyttig samfunnsinformasjon. Emnene er hentet fra dagligliv, skole og arbeid. Muntlig bruk av språket står sentralt, og grammatikken er nært knyttet sammen med innholdet i tekstene. Tekstboka inneholder en minigrammatikk.

Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok
  • Elev-cd til tekstboka
  • Lærer-cd til arbeidsboka og nettressursen
  • Ordlister
  • Nettressurs for kursdeltakere og lærere
  • Lærerressursen inneholder rikholdige ressurser til undervisningen. Se omtale av dette på lærernettstedet.


Priser og betingelser:

Elevnettstedet er gratis.
Se priser og mer informasjon om læreverket på cdu.no/noa.